UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA

                    

 

 

SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA

 

 

 

         

 

 


 GALERIJA NAŠIH SLIKARA

 

 

 

           Prikazane slike se mogu kupiti. Sve slike su originali učesnika likovnih kolonija u Tuzli.

      Za informacije se obratite na tel. +387 35 273 625 ili e-mail slovencitz@gmail.com

 

 

 

   Cijela Tuzla skrivene koze muzla (ulje na pl. 50x70 cm)         Anica Krašna-Kocijan

 

 

     Pješčana ura (ulje na pl. 50x70 cm)                             Anica Krašna-Kocijan

 

 

Ples (akril na pl. 50x70 cm)                                                          Borka Jokić

 

Uradna koza (akril na pl. 50x70 cm)                                                Borka Jokić

 

 

Džamija u Tuzli (akril na pl. 50x70 cm)                                            Boža Jambrek

 

 

Zlaća (akril na pl. 50x70 cm)                                                     Boža Jambrek

 

 

Nestajanje-diptih(ulje na pl. 100x70 cm)                                         Dragan Gačnik

 

 

Ne zaboravi(akril na pl. 50x70 cm)                                    Irena Hribar Schmidt

 

 

Bled, jesenje jutro (akril na pl. 50x70 cm)                                      Ivan Kosmos

 

 

Izvor Panonskih jezera (akril na pl. 70x30 cm)                                    Ivan Kosmos

 

bez naziva (ulje na pl. 50x70 cm)                                             Jelena Šehović

 

Stvari koje volim (ulje na pl. 50x70 cm)                                   Jelena Šehović

 

Aspalothos (akril na pl. 70x50 cm)                                                   Lidija Stehlik

 

Kraj bunara (akril na pl. 70x50 cm)                                              Lidija Stehlik

 

Jesen (akril na pl. 70x50 cm)                                                   Ljiljana Čuček

 

Prozor (akril na pl. 70x50 cm)                                                   Ljiljana Čuček

 

 

Odlazak (akril na pl. 70x50 cm)                                     Marijana Gregl-Bikar

 

Treća šolja (akril na pl. 70x50 cm)                                   Marijana Gregl-Bikar

 

Prozor (akvarel 30x42 cm)                                                  Melada Huseinagić

 

1+1=1 diptih (akril na pl. 100x70 cm)                                             Mirjam Gremes

 

Ćirina poslednja stanica (ulje na pl. 70x50 cm)                        Nura Šehović

 

Tuzlanska pravoslavna crkva (ulje na pl. 70x59 cm)                       Nura Šehović

 

 

Cristalyco I (akril na pl. 50x70 cm)                            Radmila  Jeremić-Čurčin

 

 

bez naziva (komb. teh. 60x90 cm)                            Radmila  Jeremić-Čurčin

 

 

Cristalyco II (akril na pl. 50x70 cm)                            Radmila  Jeremić-Čurčin

 

 

Lice (akril na pl. 50x60 cm)                                          Tatjana Ratković-Bosnić

 

 

Mir (akril na pl. 50x60 cm)                                          Tatjana Ratković-Bosnić

 

Cvijet Rose (akril na pl. 50x70 cm)                                              Vlatko Zimmer

 

 

Cvijetovi  (akril na pl. 50x70 cm)                                              Vlatko Zimmer

 

 

Pogled (ulje na pl. 50x70 cm)                                                      Zlatko Šehović

 

Pogled slikara (ulje na pl. 50x60 cm)                                           Zlatko Šehović

 

Kapija (ulje na pl. 50x70 cm)                                                         Zvonko Ostojić

 

Stablo (ulje na pl. 50x70 cm)                                                         Zvonko Ostojić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.brochure-design.com
  Button Button Button

Copyright 2007 You.com. All Rights Reserved. Frontpage-Templates.org