UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA

                    

 

 

SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA

 

 

 

         

 

   


 

  O UDRUŽENJU GRAĐANA SLOVENAčKOG PORIJEKLA TUZLA

 

                     

 

 

Težki  so  časi  v  katerih  živimo.

Borimo   se  da  preživimo  in

upamo,  da  bomo  uspeli.  To  nas

je  tudi  napotilo  k  združenju,

ker - združeni smo močnejši.

                                                                                 („Informator“ 13.11.1993.)

 

 

D V A J S E T   L E T

SLOVENSKE   SKUPNOSTI   V   TUZLI

 

 

„Slovensko društvo v Tuzli bo v letošnjem letu obeležilo 20. obletnico obstoja. Z veseljem ugotavljam, da se je društvo v vseh teh letih aktivno vključevalo v dogotke na lokalni ravni, ter s svojim delovanjem pomembno prispevalo h krepitvi stikov ter medsebojnega razumevanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. V tem dolgoletnem delovanju velja posebej izpostaviti pouk slovenskega jezika in delovanje pevskega zbora kot temeljna kamna“

                                                                                                          Andrej Grasselli

Sarajevo, 06 . februarja 2013.

 

 

 

Ob  dvajseti  obletnici obstoja

Slovenske  skupnosti  v  Tuzli

Tuzla , 17. april  2013. leta

 

Ova  brošura  je napisana povodom  dvadeset godina postojanja Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.

Inicijativa da se ona napiše potekla je od gospodina  Ivana  Perka još prije par godina, u vrijeme kad je on bio predsjednik Izvršnog odbora Udruženja. Ista nam je trebala radi predstavljanja Udruženja prilikom posjeta zvaničnika i grupa Udruženju, kao i da  je dajemo našim domaćinima prilikom posjeta drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji.

Kao sekretar Udruženja godinama sam evidentirao događaje i aktivnosti u Udruženju. Tako je nastala Hronologija Udruženja koja ima 80 stranica. Ona je i poslužila kao osnova za pisanje ove  brošure, a jednog dana, uz fotografije koje imamo u Udruženju, može poslužiti i za štampanje monografije.

Pišući ovu brošuru ponovo sam se prisjetio svih događaja u Udruženju, kao i dragih ljudi koji su u proteklom periodu umrli,  a bili su na funkcijama u Udruženju. To su Koren Branka, Pozderac Dubravko, Janežić Andrej, Bašić Ljubica, Folting Helena, Hribar Anton, Mišić Nenad, Perdija Slavoljub i Perko Ivan. U spomen na njih posvećujem ovu brošuru.

 

 

                                                                                                                           Souček Branimir , sekretar Udruženja

                                                                                                                                                           od 15.06. 1995 do 17.01. 2013.godine.

 

 

 

         UVODNA RIJEČ

 

       U čovjeku je od nastanka svijeta prisutna želja da se seli, da putuje i traži svoje mjesto pod suncem. U  industrijske centre Bosne i Hercegovine, kao  što su Zenica, Kakanj, Breza, Tuzla, Banovići, prije više od 120 godina su počeli dolaziti Slovenci.  Otvaranjem rudnika „Kreka“ 1885 godine, pokazala se potreba za angažovanjem većeg broja stranih radnika, posebno stručnjaka. Među njima je bilo puno Slovenaca. Nisu to bili samo rudari. Dolazili su stručnjaci raznih profila. Svi oni su dali velik doprinos razvoju ovog prostora.

       Kasnije,1919 godine, kada su rudari „Kreke“ bili u štrajku, uprava rudnika je sa lažnim obećanjima uspjela iz Slovenije dovesti 200 rudara. Međutim, oni su se odmah pridružili štrajku rudara „Kreke“. Od tada, Slovenci  aktivno učestvuju u svim strukturama rudnika. Najzaslužniji među njima tada su bili: Amalija Lebeničnik, Stjepan Kranjčec, Ivan Špigl, Drago Železnik, Ivan Bračun, Hribar Pepi,Tonda Klinčar. Navodimo i imena ostalih,  koji su od 1885 godine do drugog svjetskog rata, bili u prvim redovima. To su: Meh Martin, Urnikar Anton, Konard Ferdo, Bevc Leopold, Hribar Josip, Kuhar Edvard, Lesjak Franjo i Johan, Jakubec Lukaš,Turcer Ivan,Brusnec Franc, Pangrešič Ivan, Lesjak Ivan, Lapajne Lorenc, Burnik Josip, Stenard Josip, Jakubec Dragutin i Brusnec Franc.

       Iza drugog svjetskog rata, u sklopu planskog usmjeravanja kadrova, stručnjaka raznih profila, u Tuzlu između ostalih dolaze: Brezan Franjo, Hrasnik Jože, Vrhovec Josip, Kirh Jože, Močnik Anton, Černjac Ernest, Potkrajšek Ivan, Gerčar Anton, Lorger Ivan, Robelek i mnogi drugi koji su dali veliki doprinos razvoju Tuzle, a njihovi potomci još i danas žive u ovom gradu. Sa snažnim osjećajem za adaptaciju, čak i do asimilacije, Slovenci su se u proteklim vremenima, rame uz rame sa pripadnicima drugih naroda, borili za slobodu i ljudska prava. Nisu izazivali pozornost javnosti, ali se zna da su bili primjer marljivosti i poštenja.

         U najtežim vremenima, kada je rat u Bosni i Hercegovini bio na svom vrhuncu, kada je svaka porodica bila na pragu egzistencije, grupa viđenijih Slovenaca  u Tuzli formirala je Inicijativni odbor sa zadatkom da se Slovenci i njihovi potomci organiziraju u „Društvo Slovenaca Tuzla“.

         Osnovni programski cilj Udruženja bio je kao prvo golo preživljavanje, odnosno obezbjeđivanje humanitarne pomoći, a drugo okupljanje, upoznavanje i druženje građana slovenačkog porijekla i članova njihovih porodica radi očuvanja jezika i običaja slovenačkog naroda, te šireg upoznavanja sa kulturom, privrednim i historijskim tradicijama Republike Slovenije i slovenačkog naroda.

         Mada se kasnilo sa osnivanjem ovog i ovakvog Udruženja skoro 100 godina, Udruženje je u zadnjih 20 godina svog postojanja dobro radilo i uveliko nadoknadilo izgubljeno vrijeme. Sa ponosom možemo reći da se Udruženje afirmiralo u Tuzli, a takođe i u Republici Sloveniji.

 

            OSNIVANJE UDRUŽENJA        

 

         Ratne 1993. godine, nakon saznanja da je u Kaknju formirano Udruženje Slovenaca (Jenko Joško, Lapajne Mirko), formiran je Inicijativni odbor sa zadatkom da se takvo udruženje formira i u Tuzli.

          Inicijativni odbor radio je u sastavu: Kuret Božo, Rajmond Meža, Ratajc Zvonimir, Souček Majda, Gerčar Želimir, Čuk Blažo, Djuković Bernardica, Lorger Ana, Pejčić Silva, Jenko Joško, Urnikar Vlado i Zupan Julijus. Nakon niza provedenih aktivnosti, 18. avgusta 1993. godine u Hotelu „Tuzla“ održana je osnivačka  Skupština Udruženja Slovenaca Tuzla. Tim danom prestao je djelovati Inicijativni odbor, a naredne poslove preuzeli su legalno izabrani organi Udruženja.

         Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Inicijativnog odbora, gospodin Kuret Božo. Nakon toga usvojen je Statut Udruženja Slovenaca Tuzla, Program rada Udruženja, te je izvršen izbor članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i  predsjednika Skupštine. Za predsjedavajućeg Skupštine, odnosno predsjednika Udruženja Slovenaca Tuzla, izabran je gospodin  Jaušovec (Janeza ) Ivan.                                   

         23. 08. 1993. godine održan je 1. sastanak Upravnog  odbora Udruženja Slovenaca Tuzla. Tom prilikom je konstituisan Upravni odbor. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Kuret Božo, za potpredsjednika Jenko Joško, za tajnika Zupan Julijus i računovođu Đuković Bernardica.

       15. 09.1993. Udruženje Slovenaca upisano je u sudski registar kod Višeg suda u Tuzli, a 23.11.1993. godine izašao je prvi broj  INFORMATORA  -  časopisa  Udruženja Slovenaca Tuzla.  Konstituisan je Informativni centar. Radilo se na anketnom listu i izradi članskih karata. 

 

               ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

 

       Udruženje  Slovenaca je u Višem sudu u Tuzli, dana 18.10.1995. godine, registrovano  pod nazivom: UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAČKOG PORIJEKLA TUZLA.

        Udruženje građana slovenačkog porijekla imalo je u septembru 1994. godine 1405 članova, odnosno 1121 punoljetnih i 284 maloljetnih članova. Udruženje je bilo organizovano u četiri ogranka koja su  pokrivala Tuzlanski kanton i to:

 

  §  Matični ogranak u Tuzli obuhvaćao je 440 domaćinstava, odnosno 864 odraslih i 210 djece, ukupno 1074 člana.

  §  Ogranak Lukavac obuhvaćao je 40 domaćinstava sa 73 odraslih i 17 djece, ukupno 90 članova.

  §  Ogranak Živinice obuhvaćao je 62 domaćinstva sa 155 odraslih i 35 djece, ukupno 155 članova.

  §  Ogranak Banovići obuhvaćao je 33 domaćinstva sa 64 odraslih i 16 djece, ukupno 80 članova.

 

      Tokom proteklih  20 godina situacija se drastično  promijenila.  Puno starijih članova je umrlo, a mladi članovi odlaze iz BiH. Sada imamo aktivnih cca 270 članova.

      Najviši organ Udruženja je Skupština. Po  Statutu Skupština  se održavala svake godine.  Na  XI. Skupštini, koja je održana  2004. godine, izvršene su izmjene  Statuta Udruženja, tako da je utvrđeno da se Skupština održava svake tri  godine. Isto tako je smanjen broj članova Izvršnog odbora  sa 13 na 9, kao i članova Nadzornog odbora  sa 5 na 3. Ukinuti su  i ogranci,  s tim da  članovi Udruženja u Tuzli mogu biti  svi građani Tuzlanskog Kantona  koji ispunjavaju propisane kriterije definisane Statutom Udruženja.

       Ključni organ  Udruženja je Izvršni odbor. Izvršni odbor se sastaje najmanje jedanput u mjesecu, po potrebi i više puta.

     Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje. Udruženje ima i svog  sekretara, koji obavlja tekuće administrativne poslove, pomaže u radu predsjednika Udruženja i predsjednika Izvršnog odbora, te odgovara za pripremu sjednica Izvršnog odbora.

      Osnova za aktivnost Udruženja  su programski ciljevi definisani Statutom koji je usvojila Skupština Udruženja, te Plan rada Udruženja koji početkom svake godine, usvaja Izvršni odbor Udruženja.

 

              HUMANITARNA POMOĆ REPUBLIKE SLOVENIJE

 

      Tokom  ratnih godina, u nekoliko navrata, iz Slovenije su stizale humanitarne pošiljke koje su puno značile za 1405 članova Udruženja, odnosno 575 porodica sa 284 djece. Članovi Udruženja su bili zadovoljni bogatim sadržajem paketa i neizmjerno zahvalni Vladi Republike Slovenije. Posebno puno za Udruženje je tada uradio Njegova ekscelencija Drago Mirošić  ambasador Republike Slovenije u Sarajevu i njegov prvi saradnik gospodin Aladar Belec.

      Krajem marta 1994. godine iz Ljubljane, preko Zenice, dolazi prva humanitarna pomoć u vidu porodičnih paketa za 290 porodica. Podjela paketa je protekla sasvim korektno, s obzirom da je to bila prva aktivnost takve vrste u vrlo specifičnim uslovima.

      Početkom maja iste godine u Sloveniju odlazi gospođa Ana Loger, gdje skupa sa predstavnicima udruženja iz Sarajeva i Zenice radi na obezbjeđivanju humanitarne pomoći. Vlada RS  prvo odobrava  19.280 DM kao jednokratnu pomoć za rad Udruženja a zatim 282.000 DM za humanitarnu pomoć. Gospođa  Lorger ostala je u Sloveniji tri mjeseca i tom prilikom posjetila je preko 35 privrednih organizacija. Najveći  donatori u lijekovima  bili su „Krka“ Novo mesto i „ Lek“ Ljubljana. Ostali donatori koje treba spomeniti su „ Merkator“ Ljubljana, „Droga“ Portorož, „Krka-kozmetika“ Novo Mesto i „Belinka“.  „Belinka“  je uplatila i 7.000 KM za namjensku podjelu članovima Udruženja.

     U avgustu  1994. stiže u Tuzlu  humanitarna pomoć i počinje distribucija lijekova. Pred Božić te iste godine, u Tuzlu stiže i konvoj sa humanitarnom pomoći ukupne težine 32,5 tona. Osnovni porodični paketi sastojali su se iz tri kutije sa 49 artikala.   Preduzeće „Gorenje“ je stavilo na raspolaganje sve svoje prostorije u kojima je i izvršena podjela 610 paketa humanitarne pomoći.

      U  aprilu  1995. godine, Vlada  RS uplaćuje za  humanitarnu robu 152.442 DM i 36.530 DM za rad Udruženja. U maju stižu 42 tone robe u  rinfuzi od koje je napravljeno  i podjeljeno 611 paketa. Lijekovi koji su stigli bili su kvalitetni, a dio tih lijekova doniran je Kliničkom centru Tuzla. Kad je već riječ o lijekovima, iste je izdavao farmaceut Mišić Nenad na preporuku doktorice Misija Paule nakon pregleda  pacijenata kojima je to bilo potrebno. Gospodin Mišič je  jednom prilikom išao i u Sloveniju da preuzme lijekove.

      Po završetku rata prestaje humanitarna pomoć Republike Sloveniji kakva je  bila u ratu.  Zadnja podjela paketa obavljena je pred Božićne praznike 1996. godine.  Podijeljeno  je  570 porodičnih paketa sa prehrambenim i higijenskim artiklima u vrijednosti od cca 18.000 KM. Pakete je kompletirala i isporučila firma „Dali“ iz Lukavca. Takođe je djeci rođenoj između 1981. i 1993. godine podijeljeno 170 paketića.

 

              PREGLED ODRŽANIH  SKUPŠTINA UDRUŽENJA  I ČLANOVA IZABRANIH NA FUNKCIJE

 

             Osnivačka  Skupština Udruženja održana je 18. avgusta 1993. godine.

      U Izvršni odbor  imenovani su: Gerčar Želimir, Đuković  Bernardica, Jaušovec Ivan, Kuret Božo, Jenko Joško, Ratajc  Zvonimir i Zupan  Julijus.

      U Nadzorni odbor imenovani su: Kreco Andreja, Lorger Ana i Urnikar Vlado.

      U Sud časti imenovani su: Čuk Blažo, Pejić Silva i Souček Marija.

 

      Za predsjednika Udruženja izabran je gospodin JAUŠOVEC (Janeza) IVAN.

 

             Prva redovna Skupština Udruženja održana je 28. septembra 1994. godine.

 

      U Izvršni odbor  imenovani su: Gobec Senija, Kablarević Ivanka, Lorger Ana, Mašić Silvo, Misija Paula, Mujačić Vikica, Rakovec Janez, Ratajc Zvonimir, Pavlović Slavica i Trkulja Jerica.

      U Nadzorni odbor imenovani su:Bajer Mirjana, Dokić Branka I Sekulić Vera, a u Sud časti: Skobe Zvonimir.

 

            Druga (obnoviteljska) Skupština Udruženja održana je 23. septembra 1995. godine.

 

      Na Skupštini je verifikovan novi Izvršni odbor u sastavu : Gobec Senija, Džanić Rozalija, Ibrahimagić Nataša, Jenko Joško, Kablarević Ivanka, Koren Branka, Lorger Ana, Mašić Silvo, Misija Paula, Pavlović Slavica, Perdija Slavoljub, i Zupan Julijus. 

      U Nadzorni odbor imenovani su: Bajer Mirjana, Gerčar Božana, Hribar Anton, Đurašin Slobodanka i Mujačić  Vikica.

      U Sud časti imenovani su: Čuk Blažo, Kolenc Irena i Pozderac Dubravko.

 

       Za predsjednika udruženja izabran je gospodin RAKOVEC JANEZ.

 

            Treća godišnja Skupština Udruženja održana je 30. novembra 1996. godine.

 

        Pošto su Izvršni odbor iz raznih razloga napustila četiri člana (Zupan Julijus, Jenko Joško, Ana lorger i Senija Gobec ), Izvršni odbor je predložio nova četiri člana koje je

       Skupština verifikovala. To su: Škundrić Nevenka, Avdić Magdalena, Petrović Vikica i Dautović Gorana.

      U Sud časti umjesto Pozderac Dubravka imenuje se Sever Ivan, a u Nadzorni odbor : Mujačić Vikica, Meža Jadranka, Folting Helena, Cirer Josip i Perdan Biljana.

       Na toj Skupštini usvojena je i dopuna člana 11. Statuta koja glasi: „Ukoliko nije obezbijeđen potreban kvorum za rad Skupštine, početak rada odgađa se za 15 minuta, a zatim se ona otvara i počinje sa radom, ne gledajući na brojno stanje prisutnih“.

 

          Četvrta godišnja Skupština Udruženja održana je 17. januara 1998. godine.

          Peta  godišnja Skupština Udruženja održana je 20. februara 1999. godine.

 

      Na Skupštini je za novog člana Izvršnog odbora imenovan Mišić Nenad, umjesto Avdić Magdalene.           

 

          Šesta godišnja Skupština Udruženja održana je 25. marta 2000. godine.

 

      Poslije pozdravnog govora  predsjednika i uobičajenog dnevnog reda zaključeno je da sljedeća Skupština  bude izborna, pošto izvjesnom broju članova izabranim na funkcije u Udruženju ističe mandat.

 

          Sedma  izborna Skupština Udruženja održana je 16. decembra 2000. godine.

 

      Na Skupštini je usvojeno niz izmjena i dopuna Statuta Udruženja i na osnovu zaključaka sa prethodne Skupštine, izvršen je izbor novih članova na funkcije u Udruženju.

     U Izvršni odbor  imenovani su: Arsov Jozefa, Bašić Ljubica, Bjelaš Željko, Dautović Gorana, Dragan Duško, Jagodić Mirsad, Koren Branka, Mišić Nenad, Stilinović Ljubica, Suljanović Ljubica, Škundrić Nevenka, Zimmer Vlatko i Zupan Karlo.

      U Nadzorni odbor imenovani su: Banović Olga, Cirer Josip, Čuk Blažo, Ibrahimagić Nataša i Janežič Andrej.

      U Sud časti imenovani su:            Andrijaš Mira, Perdija Slavoljub i Sever Ivan.

       Za predsjednika Udruženja imenovana je gospođa PAVLOVIĆ SLAVICA.

 

          Osma  Skupština Udruženja održana je 19. januara 2002. godine.

 

    Skupština je potvrdila izbor novih članova u Izvršni odbor i to: Ribić Sonja i Ružić Jelena

 

          Deveta redovna Skupština Udruženja održana je 25. aprila  2003. godine.

 

      Na Skupštini je prihvaćen prijedlog Izvršnog odbora da novi članovi tog tijela budu: Mašić Silvo, Misija Paula i Zupan Julijus.

 

      Dana 07.07.2003. godine održana je sjednica Izvršnog odbora na kojoj su doneseni   zaključci da se na upražnjeno mjesto člana Nadzornog odbora, zbog smrti gospodina Janežič  Andreja, imenuje gospođa Dautović Gorana, te da se zbog neaktivnosti, odnosno nedolaženja na sjednice  Izvršnog odbora, razreši funkcije člana Izvršnog odbora gospođa Suljanović Ljubica. Istovremeno Izvršni odbor na tu funkciju imenuje gospođu Hajdarbegović Maksidu.

 

           Deseta (izborna)  Skupština Udruženja održana je 18.decembra 2004. godine. 

 

      Skupština je usvojila izvještaje Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, izvještaj o financijskom stanju Udruženja, te izmjene i dopune  Statuta, a izvršen je i izbor novih lica koja  će biti na funkcijama u  Udruženju slijedeće tri godine. Što se tiče Statuta bitne izmjene odnose se na broj članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora. Izvršni odbor sada ima 9 članova, a u Nadzorni odbor 3. Više nema ogranaka Udruženja, a članovi Udruženja u Tuzli mogu biti svi građani Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju  propisane kriterije. Vandrednu  sjednicu Skupštine može sazvati 50 članova Udruženja. Skupštine Udruženja će se ubuduće  održavati svake tri godine. Članarina iznosi 1 KM mjesečno i ista nije obavezna.

      U Izvršni odbor  imenovani su: Dautović  Gorana, Dragan Duško, Hajdarević Maksida, Huseinagić Melada, Jelić Nada, Mašić Silvo, Misija Paula, Perko Ivan i Zupan Julius.

       U Nadzorni odbor imenovani su: Čuk Blažo, Zimmer Vlatko i Zorko Anto.

      U Sud časti imenovani su: Mašić Silvo, Perdija Slavoljub i Ribić Sonja.

 

      Za predsjednicu Udruženja izabrana je SOUČEK MARIJA – MAJDA

 

          Jedanaesta Skupština Udruženja održana je 15. decembra 2007. godine.

 

      Skupština je usvojila izvještaje Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, financijske izvještaje, te izvršila izbor članova koji će biti na funkcijama u Udruženju.

       U Izvršni odbor  imenovani su: Arsov Aleksandra, Jelić Nada, Huseinagić Melada, Mašić Silvo, Mihajlović Saša, Misija Paula, Perko Ivan, Ratajc Dinko i Zupan Nina.

      U Nadzorni odbor imenovani su: Čuk Blažo, Zimmer Vlatko i Zorko Anto.

      U Sud časti imenovani su: Dragan Duško, Mašić Jasenko i Ratajc Paula.

       Za predsjednicu Udruženja izabrana je ALENKA SAVIĆ

       Dana 23.10.2008. godine održana je sjednica Izvršnog odbora na kojoj je donesen   zaključak da se na upražnjeno mjesto člana Izvršnog odbora imenuje Dragica Tešić.

 

             Dvanaesta redovna i izborna Skupština Udruženja održana je 24. januara 2013. godine.

 

       Na toj Skupštini izvršena je i izmjena Statuta, odnosno člana 15, kojom je broj članova  Izvršnog odbora smanjen sa 9 na 5.

       U Izvršni odbor  imenovani su: Dragan Duško, Ferenc Gordana, Kavgić Azra, Štrba Zdravko i Zimmer Vlatko

       U Nadzorni odbor imenovani su: Huseinagić Melada, Mašić Jasenko i Mihajlović Saša.

       U Sud časti imenovani su: Čuk Blažo, Jelić Nada i Misija Paula

       Za predsjednicu Udruženja izabrana je DRAGICA TEŠIĆ.

 

                KULTURNA DJELATNOST

 

      Po završetku rata i prestanka podjele  humanitarne pomoći,  Udruženje je  nastavilo sa realizacijom programskih ciljeva koji su regulisani  Statutom Udruženja. Posebna pažnja posvećena je očuvanju slovenačkog jezika, kulture i običaja slovenačkog naroda.  Obilježavaju se slovenački  državni i kulturni  praznici. Svake godine organizuju se svečane akademije posvećene Danu kulture (8. februar) i Danu državnosti (25. juni), a šestog decembra organizuje se „Miklavževanje“. U toku godine organizuju se i ostale kulturne  manifestacije, kao i nastupi pjevačkog zbora, izložbe radova  članova likovne sekcije, kao i gostovanja kulturnih  grupa i umjetnika iz Republike Slovenije.

 

       Tako je Udruženje organizovalo  nastupe:

22.03 1997  -  SKD Cankar iz Sarajeva sa horsko-recitalskim programom,

04.04.1997  -  Monodrama „ Butalci“,

19.09. 1997 -  KUD „France Prešern“ iz Ljubljane predstava „ I mirna Bosna“

                     „ Dertm Band“ predstavio se izvođenjem bosanskih sevdalinki,

26.06.1998  -  Ansambl narodnih pjesama „ Mikula“ iz Celja,

30.01.1999  - Koncert “Slovenačkog okteta“,

18.05.1999  - Koncert kvarteta „Trio Lorenc“,

10.02 2000  - Nastup „ Ljubljanskog gudačkog kvarteta“,

11.02.2000  - Nastup „ Ljubljanskih Madrigalista“,

17.02.2000  - Nastup „ Trio Kaveljci“,

25.06.2000  - Gostovao „Aksambel Mikola“ iz Celja,

28.08.2000  - Monokomedija Saše Pavček „ Bužec on, bužca jaz“,

07.12.2000  - Predstava za djecu „ Skrinjica želja“  Sten Vilar-Domžale,

14.02.2001  - Klavirski koncert Irene Koblar,

06.07.2001  - Folklorna skupina „ Triglav“ iz Jesenica,

10.11.2002  - Izložba pozorišnog  plakata Jožeta  Domjana,

29.11.2002  - Koncert „ Slovenskog okteta“ ,

30.11.2001  - Nastup klovnese  Eve Škofič,

08.02.2002  - Koncert „New swing quarteta“ iz Ljubljane,

25.06.2002  - Predstava „ Od kod si kruhek“ pozorište „Unikat“iz Ljubljane,

26.06.2002  - Gostovalo slovenačko pozorište „ Tone Čufar“ iz Jesenica,

14.09.2002  - Nastup ženskog zbora „ Gospodična“ iz Novog mesta,

15.11.2002  - Gostovalo lutkarsko pozorište „ Tau teater“ iz Novog mesta,

07.02.2003  - Zbor „ Camerata slovenica“ SKD „ Cankar“ Sarajevo,

29.05.2003  - Gostovanje „ New swing quarteta“ iz Ljubljane,

14.06.2003  - Koncert zbora KUD Uršna sela kod Novog mesta,

03.09.2003  - Izložba skulpture autora  Viktora Gojkoviča  iz Ptuja,

06.12.2003  - Teater  „Cizamo„ održao cirkusku predstavu „Cirkus bambinus“

04.09.2004  - Gostovanje  folklorne grupe i okteta iz Desternika,

25.09.2004  - Koncert mešanog zbora „Pomlad“ iz Novog mesta,

14.11.2005  -  Predstava „ Čekajući Godoja“ pozorište iz Nove Gorice,

08.02.2008  - Gostovao Robert Goter, prvak sveta u sviranju na harmonici,

26.06.2008  -  Na akademiji za Dan državnosti nastupila grupa „Bum,“

06.02.2009  -  Na akademiji za Dan kulture nastupili „Fantije z Graške gore“,

05.02.2010  -  Na akademiji za Dan kulture nastupila Marjetka Popovski iz Izole,

14.06.2010  -  U  arhivu Tuzle otvorena izložba Stanka Koblara „ Slovenci u BiH“,

02.04.2011  -  Nastupio Mešani pjevački zbor „Planika“ iz Zrenjanina,

25.06.2011  -  Nastupila ženska  vokalna grupa iz Leskovca kod Ptuja,

30.06.2012  -  Na akademiji za Dan državnosti nastupila grupa „Cvet v laseh“ iz Izole.

 

            DOPUNSKA NASTAVA SLOVENAČKOG JEZIKA I KULTURE

 

      Ministarstvo za školstvo i sport Republike Slovenije je još ratne 1995. godine obezbijedilo uslove (nastavne programe, udžbenike i obuku kadrova) za uspješno obavljanje dopunske nastave iz slovenačkog jezika. Prvi kontakt sa Ministarstvom uspostavila je gospođa Ana Lorger na jednom od svojih putovanja u Republiku Sloveniju. Daljnje aktivnosti preuzeo je g. Rakovec Janez, koji Izvršnom Odboru 01.02.1995.godine predložio plan rada dopunske nastave iz slovenačkog jezika. Izvršni odbor je usvojio navedeni plan i donio  odluku o pokretanju ove aktivnosti. Već 01.04.1995. godine članovi Udruženja: Rakovec Janez, Pavlović Slavica i Souček Majda odlaze u Republiku Sloveniju na seminar za učitelje i učiteljice dopunske nastave slovenačkog jezika u  inostranstvu (na takve seminare ide se svake godine).

       Nastava slovenačkog jezika započela je 19.06.1995. godine. Polaznici, uglavnom starije osobe, bile su podijeljene u tri grupe. Nastava je trajala 23 tjedna. Gospodin Rakovec Janez predavao je dvije godine,  prof. Majda Souček do juna 2004. godine, a gospođa Slavica Pavlović predaje u kontinuitetu do današnjeg dana.

       Slijedećih godina dopunsku školu  slovenačkog jezika  pohađali su mlađi polaznici. Gospođa Pavlović predavala je djeci do 14. godina starosti, a  djeci starijoj od 14 godina predavala je gospođa Souček. Nastava se odvijala svake srijede i četvrtka u večernjim satima i subotom prije podne. U dva navrata se dopunska nastava održavala i u našem ogranku u Živinicama.

       Dopunsku nastavu slovenačkog jezika pohađa, ili je istu već završilo, preko 200 polaznika. Kod g-đe Souček je dopunsku nastavu završilo 85 polaznika od kojih je 17 učenika položilo ispit iz slovenačkog jezika na Filozofskom fakultetu (Odjeljenje za slovenački jezik kao strani jezik) Univerziteta u Ljubljani. Ta djeca su skoro sva dobila stipendije od Vlade R.Slovenije i studiraju ili su već završili studije u Ljubljani i u Mariboru.

       Svake godine, u vrijeme raspusta Ministarstvo za školstvo i Slovenski svetovni kongres organizuju ljetnu školu (tz. „Poletno šolo“) i logorovanje za polaznike dopunske nastave slovenačkog jezika. Dopunsku školu slovenačkog jezika i kulture finansira Vlada Republike Slovenije, odnosno Ministarstvo za školstvo.

 

            LIKOVNA SEKCIJA

 

      U okviru Udruženja građana slovenačkog porijekla djeluje i likovna sekcija koju je formirao i vodi  g. Zimmer Vlatko.  Prvu samostalnu izložbu slika g-din Zimmer Vlatko imao je na Prešernov dan 1999. godine.

      U sklopu obilježavanja Prešernovog dana 19. februara 2002. godine  u Domu armije u Tuzli, otvorena je izložba slika naših članova: Nade Dobnik, Martine Jelić, Davora Mešića, Maje Mišić i Vlatka Zimmera. Izložbu je otvorio vice konzul Republike Slovenije u Sarajevu g. Sandi Bonaca. Tom prilikom izloženo je 50 slika. Izložba je bila vrlo uspješna. Otvaranje je bilo svečano uz muzičku pratnju gradskog ansambla „Romanca“.

      Na međunarodnoj izložbi likovnih djela djece uzrasta od 5 do 15 godina na temu konj, (Celje 23.04.1999.) naše Udruženje dobilo je posebno priznanje. Povodom Cankarevih dana u Sarajevu 2003.godine, članovi Likovne sekcije,  sa velikim uspjehom, zajednički izlažu svoje radove.

       Članovi sekcije su više puta bili učesnici Likovnih kolonija u organizaciji Slovenske iseljeničke matice. Tako je 2002. godine u Likovnu koloniju koja je bila održana u Hrušici (Kraš) išla g. Nada Dobnik, a godine 2003. su u Likovnu koloniju u Mostu na Soči išli g. Zimmer Vlatko, Nada Dobnik i  Davor Mešić. U junu 2004. godine  u Most na Soči odlaze Zimmer Vlatko, Jelić Nada i Davor Mešić. Ti odlasci  su zatim usljedili  svake godine u izmjenjenom sastavu polaznika. I tako iz godine u godinu, svake  godine članovi Likovne sekcije imaju  svoje izložbe i odlaske u Sloveniju na  likovnu koloniju.

       U  decembru  2004. je u organizaciji Slovenske iseljeničke matice u Ljubljani otvorena izložba slika našeg mladog člana Davora  Mešića koji sada studira na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani.

      Povodom proslave Dana kulture 15.02. 2005.godine, u  holu Doma armije izlagali su  svoje slike Zimmer Vlatko,Nada Dobnik i Davor Mešić. Slijedeća izložba je bila otvorena povodom Dana državnosti (26.06.2007.) u holu NLB Tuzlanske banke, a u istom prostoru otvorene je i izložba povodom Dana kulture Republike Slovenije (25.03. 2008.). Slijedeća izložba je bila u Sarajevu 23.19. 2008.godine. Izložbu pod nazivom „Tuzla moj grad“ otvorio je gradonačelnik  Općine Tuzla gospodin Jasmin Imamović 25.05. 2009.godine, a iste godine u septembru otvorena je izložba i u Francuskom kulturnom centru u Tuzli.

      15.12. 2009. godine otvorena je izložba likovne sekcije u  Slovenskom  svetovnom kongresu u Ljubljani, a 14. 10. 2010. godine u  Franjevačkom samostanu u Tuzli.

      Trinaesta  po redu izložba  upriličena je povodom  cjelovečernog koncerta  Ženskog zbora „Slovenčice“  02.04. 2011.godine. Istu je otvorio Njegova ekscelencija Andrej Grasselli, ambasador Republike Slovenije u Sarajevu.

      U 2012. godini su bile čak četiri izložbe. Prvu retrospektivnu izložbu članova likovne sekcije pod nazivom „Voda“ otvorio je konzul Republike Slovenije u Sarajevu gospodin Gregor Plesker 05.05. 2012.godine. Druga je  bila  zajednička sa ostalim slikarima iz Tuzle u Velenju, a treća povodom Susreta slovenačkih zborova iz BiH 06.10. 2012.godine. Istu je otvorio Njegova ekscelencija Andrej Grasselli, ambasador Republike Slovenije u Sarajevu. Zadnja izložba održana je u Prijedoru  15.12.2012.godine.

 

            ZBOR  „LEOPOLD VOLKMER“

 

      U organizaciji Udruženja u Tuzli su održavane mnoge priredbe, akademije i koncerti. Gostovali su brojni slovenački zborovi, umjetnici i ansambli. Međutim, to nam nije bilo dovoljno. U želji da se što češće iz prostora Udruženja čuje slovenačka pjesma,  odlučeno je da se u Udruženju osnuje mješoviti pjevački zbor. O tome Izvršni odbor Udruženja donosi odluku 04.04.2002.godine. Za zborovođu je izabrana gospođa Evica Cerić, profesorica muzike. Zbor se prvi put predstavio javnosti već u maju 2002. godine, pred petočlanom komisijom Državnog zbora Republike Slovenije na čelu sa g. F. Pukšičem (predsjednikom komisije za odnose sa Slovencima po svetu), koja je tada boravila u Tuzli . Na molbu upućenu g. Pukšiču da „kumuje“, odnosno da da ime zboru, zbor je dobio ime „Leopold Volkmer“. Leopold Volkmer je bio slovenački slavista, pjesnik, prevodilac i muzičar u 17. stoljeću. Djelovao je u Ptuju i njegovoj okolini.                              

      Drugi svoj nastup zbor je imao u Banja Luci na susretu djece koja pohađaju dopunsku nastavu iz slovenačkog jezika i kulture u BiH, a zatim slijedi nastup u septembru 2002. godine, kada je Udruženje organizovalo susret pjevačkih zborova. Za  Prešernov dan 2003. godine nastupali su u Tuzli i Zenici. Dan državnost proslavljen je  zajedničkim nastupom sa ženskim zborom „Uršna sela“ iz Novog Mesta.

      Na prijedlog i poziv g. Pukšiča, koji je i gradonačelnik u Desterniku, zbor se predstavio na njihovom općinskom prazniku. Više puta zbor je sa svojim pjevanjem uveličao razne svečanosti i u samoj Tuzli. Tako je zbor nastupio na otvaranju Dana mentalnog zdravlja u Tuzli, te na otvaranju izložbe kipara Dušana Gojkovića iz Ptuja u Galeriji portreta u Tuzli. 8. novembra 2003. godine zbor odlazi na dvodnevnu turneju u Novo Mesto i Banja Luku. Za Prešernov dan, koji je obilježen 13.02.2004. godine, nastupali su  zajedno sa KUD „Bosna“  na svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu u Tuzli, a zatim i desetog marta 2004. prilikom otvaranja  supermarketa „Merkator“. Zbor je nastupao i povodom proslave 45. godina rada mljekare u Tuzli.(19.06.2004.), a zadnji nastup zbora bio je skupa sa Mješovitim pjevačkim zborom „Pomlad“ iz Novog Mesta, 25.09.2004.godine.

       Dana 04.05. 2005. gospođa prof. Evica Cerić, vođa zbora, se zahvalila Udruženju na  saradnji, te je Zbor prestao sa radom.

 

             ŽENSKI ZBOR „ SLOVENČICE“ TUZLA

 

      Nakon pauze od nekoliko godina Izvršni odbor Udruženja je donio odluku o ponovnom formiranju zbora koji će djelovati u sklopu Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, s tim da to bude ženski zbor. Ženski pjevački zbor „Slovenčice“ osnovan je u septembru 2009.godine. Ime je dobio po cvijeću koje se popularno u Bosni zove „slovenčice“ (vrsta pelargonije). Nismo ga mogli nazvati „Slovenke“, pošto su među članicama također i naše sugrađanke iz Tuzle, koje sa velikim zadovoljstvom pjevaju na slovenačkom jeziku. I ne samo to, slovenačke pjesme im se dopadaju i pjevaju ih sa velikom zanosom. Na taj način se uspostavljaju uske veze između Slovenaca i potomaka Slovenaca u Tuzli, te državljana njihove druge domovine, što je i uloga takvih slovenačkih društava u svijetu, naime da šire i njeguju slovenačku kulturu.

       Zbor trenutno ima 20 članica. Repertoar je sastavljen uglavnom iz slovenačkih pjesama, a nađe se i pokoja bosanska popularna narodna pjesma.  Do sada je zbor nastupao na  svim svečanim akademijama Udruženja posvećenim Danu kulture i Danu državnosti Republike Slovenije, zatim prilikom izložbi slika članova Likovne sekcije koja djeluje u sklopu Udruženja, kao i na Susretu zborova iz drugih udruženja koji se održao u  Tuzli. „Slovenčice“ su bile gost  Slovenskega društva „Planika“ iz Zrenjanina, kao i na Božićnom koncertu Slovenske skupnosti „Lipa“ iz Prijedora.

       Drugog aprila 2011. godine Ženski zbor „Slovenčice“  je održao svoj samostalni cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.  Njihov gost tom prilikom je bio Mješoviti pjevački zbor „Planika“ iz  Zrenjanina.

        Na Dan evropskih jezika zbor je izveo kratak program i  bio gost Francuskog kulturnog centra u Tuzli. Na Dan državnosti  25. juna 2011. godine „Slovenčice“ su ugostile goste iz Slovenije – Žensku vokalnu grupu Kulturnog društva Leskovec.  Istim su uzvratile posjetu koncertom u tamošnjoj crkvi 11. novembra 2011.godine.  U aprilu 2012. godine zbor je održao  i drugi samostalni cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

       U subotu 6. oktobra 2012. godine Udruženje i Ženski zbor „Slovenčice“   bili su domaćin Susreta slovenačkih pjevačkih zborova iz BiH. Pored njih na susretu su nastupili još zborovi iz Banja Luke - Mješoviti pjevački zbor „Davorin Jenko“ i Zbor Slovenačkog kulturnog društva „Cankar“ Sarajevo  - „CAMERATA SLOVENICA“. Na kraju  2012. godine Ženski zbor „Slovenčice“ je ponovno bio učesnik na Božićnom koncertu.

      U  2013. godini zbor je nastupao na svečanoj akademiji organizovanoj od strane Udruženja povodom slovenačkog praznika  - Dana  kulture  8. februara u kristalnoj dvorani Hotela „Tuzla“.

        Ženski pjevački zbor „Slovenčice“ vodi gospođa Lejla Altumbabić, afirmirana profesorica na Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, a prati ga na harmonici gospođa Mirela Ibrahimović-Mehanović.

 

              FINASIRANJE UDRUŽENJA

      

       Udruženje se finansira najvećim dijelom sredstvima koje odobri Vlada Republike Slovenije preko „Urada za  Slovence v zamejstvu in po svetu“, a na osnovu programa i projekata sa kojima Udruženje aplicira svake godine na njihov  raspis. Povremeno Udruženje dobija i manje donacije. Posebno smo zahvalni NLB Tuzlanskoj banci i Mljekari Tuzla, koji su najčešći donatori Udruženja. Općina  Tuzla je prestala sufinasirati, odnosno davati donacije Udruženju prije dvije godine, a Vlada Tuzlanskog kantona je donirala sredstva samo  jedanput za 20 godina postojanja Udruženja, iako je Udruženje redovno apliciralo sa svojim projektima na natječaje koje za ovu namjenu provodi resorno ministarstvo.

 

              SAVEZ SLOVENAČKIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE “ EVROPA ZDAJ”

 

       Na prijedlog Udruženja iz Doboja, kao i na inicijativu  iz Sarajeva, te uz podršku Ureda Vlade Republike Slovenije, formiran je Savez slovenačkih društava Bosne i Hercegovine „Evropa zdaj”, u koje se Udruženje učlanilo od samog početka,  21.01.2010.godine. Savez slovenačkih društava BiH je udruženje društava koja okupljaju lica slovenačkog porijekla na teritoriji BiH, čiji je osnovni  zajednički interes poboljšanje položaja građana slovenačkog porijekla  i očuvanje slovenačkog kulturnog identiteta.

      Ciljevi rada Saveza su: razvoj svestrane saradnje svojih udruženja i članova, obogaćivanje njihovih programa rada, koordinacija određenih aktivnosti udruženja, te pokretanje zajedničkih programa unutar Saveza u Sloveniji i u Evropskoj uniji. Istovremeno sa Savezom formiran je i „Urad za Evropo” sa zadatkom prijavljivanja na konkurse Evropske unije za dodjelu sredstava za realizaciju pojedinih projekata Udruženja.

                                                                                                                                      Savez je pored naprijed navedenog  preuzeo i finasiranje :

§  Susreta učenika dopunske nastave slovenačkog jezika i kulture;

§  Logorovanje djece slovenačkog porijekla u BiH; i

§  Susrete  slovenačkih pjevačkih zborova u BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.brochure-design.com
     

Copyright 2007 You.com. All Rights Reserved. Frontpage-Templates.org